Lê Liễu - Tommy Nguyễn - Tháng 3-2014
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (1) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (1)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (2) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (2)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (3) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (3)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (4) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (4)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (5) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (5)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (6) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (6)

Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (7) tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên sang trọng với bàn ghế vài nhung cao cấp, rồng phụng trái cây và hoa tươi (7)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (01) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (01)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (02) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (02)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (03) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (03)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (04) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (04)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (05) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (05)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (06) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (06)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (07) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (07)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (08) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (08)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (09) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (09)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (10) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (10)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (11) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (11)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (12) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (12)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (13) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (13)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (14) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (14)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (15) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (15)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (16) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (16)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (17) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (17)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (18) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (18)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (19) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (19)

Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (20) tại Shop cưới hỏi
Trang trí đám cưới biển tại Phan Thiết tinh khôi, thuần khiết với hoa lan trắng (20)

  Xem thêm album khác
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S :
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly :
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau :
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015 :
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015
Đám cưới Khương Minh tháng 06-2015 :
Đám cưới Khương Minh tháng 06-2015
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013 :
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015 :
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014 :
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D :
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D
Lễ Rước dâu Dang & Michelle :
Lễ Rước dâu Dang & Michelle
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh &  Michael :
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh & Michael
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy :
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận :
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận
Duy Trung & Kim Hoang :
Duy Trung & Kim Hoang