Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (01) - Trang trí nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (01) - Trang trí nhà cưới hỏi

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (02) - Mâm quả sơn mài lễ vật ngày cưới tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (02) - Mâm quả sơn mài lễ vật ngày cưới

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (03) - Mâm quả sơn mài lễ vật ngày cưới tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (03) - Mâm quả sơn mài lễ vật ngày cưới

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (04) - Xe hoa đón rước dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (04) - Xe hoa đón rước dâu

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (05) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (05) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (06) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (06) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (07) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (07) - Nhà trai chuẩn bị sính lễ xin dâu

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (08) - Nhà trai và đội bưng quả nam tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (08) - Nhà trai và đội bưng quả nam

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (09) - Đội bưng quả nữ đón nhà trai tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (09) - Đội bưng quả nữ đón nhà trai

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (10) - Đại diện hai họ tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (10) - Đại diện hai họ

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (11) - Nghi thức trao quả nam nữ tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (11) - Nghi thức trao quả nam nữ

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (12) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (12) - Không khí lễ vu quy

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (13) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (13) - Không khí lễ vu quy

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (14) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (14) - Không khí lễ vu quy

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (15) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (15) - Không khí lễ vu quy

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (16) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (16) - Không khí lễ vu quy

Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (17) - Không khí lễ vu quy tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ gia tiên tông màu hồng trang trọng cho ngày vu quy (17) - Không khí lễ vu quy

  Xem thêm album khác
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S :
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly :
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau :
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015 :
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015
Đám cưới Khương Minh tháng 06-2015 :
Đám cưới Khương Minh tháng 06-2015
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015 :
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014 :
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D :
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D
Lễ Rước dâu Dang & Michelle :
Lễ Rước dâu Dang & Michelle
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh &  Michael :
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh & Michael
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy :
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy
Lê Liễu - Tommy Nguyễn - Tháng 3-2014 :
Lê Liễu - Tommy Nguyễn - Tháng 3-2014
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận :
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận
Duy Trung & Kim Hoang :
Duy Trung & Kim Hoang