Đám cưới Khương Minh tháng 06-2015
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (1) - Xe rước dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (1) - Xe rước dâu

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (2) - Xe rước dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (2) - Xe rước dâu

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (3) - Xe rước dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (3) - Xe rước dâu

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (4) - Phông lễ gia tiên tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (4) - Phông lễ gia tiên

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (5) - Trang trí nhà cưới hỏi với phông cưới, voan và hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (5) - Trang trí nhà cưới hỏi với phông cưới, voan và hoa tươi

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (6) - Trang trí nhà cưới hỏi với phông cưới, voan và hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (6) - Trang trí nhà cưới hỏi với phông cưới, voan và hoa tươi

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (7) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (7) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (8) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (8) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan

Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (9) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ tân hôn Khương Minh tông màu hồng nhẹ nhàng (9) - Cổng hoa tươi hồng phần và voan

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (1) - Trang trí nhà ngày đám cưới tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (1) - Trang trí nhà ngày đám cưới

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (10) - Bình hoa để bàn hai họ tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (10) - Bình hoa để bàn hai họ

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (11) - Bình hoa để bàn hai họ tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (11) - Bình hoa để bàn hai họ

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (12) - Mâm quả cưới hỏi trọn gói tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (12) - Mâm quả cưới hỏi trọn gói

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (13) - Hình cưới gia đình tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (13) - Hình cưới gia đình

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (2) - Trang trí nhà ngày đám cưới tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (2) - Trang trí nhà ngày đám cưới

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (3) - Trang trí nhà ngày đám cưới tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (3) - Trang trí nhà ngày đám cưới

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (4) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (4) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (5) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (5) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (6) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (6) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (7) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (7) - Cổng hoa tươi với voan, hồng và cẩm tú cầu

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (8) - Đoàn xe xin dâu đến nhà gái tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (8) - Đoàn xe xin dâu đến nhà gái

Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (9) - Nghi lễ xin dâu tại Shop cưới hỏi
Trang trí lễ vu quy Khương Minh tông hồng phấn nhẹ nhàng (9) - Nghi lễ xin dâu

  Xem thêm album khác
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S :
Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở S
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly :
Tiệc cưới của chú rể Công Trúc - và cô dâu Hương Ly
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau :
Tiệc cưới của cặp đôi Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015 :
Lễ thành hôn Đức Tú Hồng Ngọc 6-6-2015
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013 :
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015 :
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 10-10-2015
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014 :
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D :
Lễ đính hôn Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng 3-2015 tại Bình D
Lễ Rước dâu Dang & Michelle :
Lễ Rước dâu Dang & Michelle
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh &  Michael :
Lễ cưới tông hồng ở bải biển - Thanh & Michael
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy :
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy
Lê Liễu - Tommy Nguyễn - Tháng 3-2014 :
Lê Liễu - Tommy Nguyễn - Tháng 3-2014
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận :
Ảnh Cưới Đẹp Bình Thuận
Duy Trung & Kim Hoang :
Duy Trung & Kim Hoang