Tiệc cưới của chú rễ Hữu Điền và cô dâu Khánh Tuyền ở Sài Gòn
Hình 01 - Cổng cưới trang trí nổi bật với hàng rào trắng cùng dây leo tại Shop cưới hỏi
Hình 01 - Cổng cưới trang trí nổi bật với hàng rào trắng cùng dây leo

Hình 02 - Bàn ký tên trang trí với cửa sổ gỗ màu xanh làm phông phía sau nổi bật trên tông trắng tại Shop cưới hỏi
Hình 02 - Bàn ký tên trang trí với cửa sổ gỗ màu xanh làm phông phía sau nổi bật trên tông trắng

Hình 03 - Backdrop cưới đầy hoa hồng xanh đẹp mắt tại Shop cưới hỏi
Hình 03 - Backdrop cưới đầy hoa hồng xanh đẹp mắt

Hình 04 - Backdrop cưới đầy hoa hồng xanh đẹp mắt - ảnh chụp góc phải tại Shop cưới hỏi
Hình 04 - Backdrop cưới đầy hoa hồng xanh đẹp mắt - ảnh chụp góc phải

Hình 05 - Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh tại Shop cưới hỏi
Hình 05 - Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh

Hình 06 -  Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh - ảnh chụp góc trái tại Shop cưới hỏi
Hình 06 - Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh - ảnh chụp góc trái

Hình 07 -  Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh - ảnh chụp góc phải tại Shop cưới hỏi
Hình 07 - Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh - ảnh chụp góc phải

Hình 08 -  Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh cùng các chậu hoa dáng cao - ảnh chụp cận cảnh tại Shop cưới hỏi
Hình 08 - Bàn đón khách với thành bàn trang trí đầy hoa hồng nhỏ màu xanh cùng các chậu hoa dáng cao - ảnh chụp cận cảnh

Hình 09 - Bàn đón khách tông trắng khi chưa kết hoa thành bàn mặt bàn trag trí với những chậu hoa tại Shop cưới hỏi
Hình 09 - Bàn đón khách tông trắng khi chưa kết hoa thành bàn mặt bàn trag trí với những chậu hoa

Hình 10 - Bàn ký tên trang trí với những phần quà và chậu hoa tông xanh cùng chân nến tại Shop cưới hỏi
Hình 10 - Bàn ký tên trang trí với những phần quà và chậu hoa tông xanh cùng chân nến

Hình 11 -Sảnh bên ngoài tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Hình 11 -Sảnh bên ngoài tiệc cưới

Hình 12 - Cổng hoa tươi hình vuông với mái kết từ hoa hồng xanh trắng tại Shop cưới hỏi
Hình 12 - Cổng hoa tươi hình vuông với mái kết từ hoa hồng xanh trắng

Hình 13 - Lối đi vào sân khấu trang trí với nến và hoa trang trí hai bên tại Shop cưới hỏi
Hình 13 - Lối đi vào sân khấu trang trí với nến và hoa trang trí hai bên

Hình 14 - Chậu hoa baby tông xanh trang trí bên lối đi vào sân khấu tại Shop cưới hỏi
Hình 14 - Chậu hoa baby tông xanh trang trí bên lối đi vào sân khấu

Hình 15 - Sân khấu của tiệc cưới nhà hàng đẹp lung linh dưới ánh đèn tại Shop cưới hỏi
Hình 15 - Sân khấu của tiệc cưới nhà hàng đẹp lung linh dưới ánh đèn

Hình 16 - Bình hoa sang trọng để bàn từ hoa hồng trắng tại Shop cưới hỏi
Hình 16 - Bình hoa sang trọng để bàn từ hoa hồng trắng

Hình 17 - Sảnh tiệc cưới với bàn gế tông xanh ngọc thắt nơ trắng - ảnh chụp góc phải tại Shop cưới hỏi
Hình 17 - Sảnh tiệc cưới với bàn gế tông xanh ngọc thắt nơ trắng - ảnh chụp góc phải

Hình 18 - Sảnh tiệc cưới với bàn gế tông xanh ngọc thắt nơ trắng - ảnh chụp góc phía dưới tại Shop cưới hỏi
Hình 18 - Sảnh tiệc cưới với bàn gế tông xanh ngọc thắt nơ trắng - ảnh chụp góc phía dưới

Hình 19 - Sảnh tiệc cưới trang trí với dây voan phía trên tại Shop cưới hỏi
Hình 19 - Sảnh tiệc cưới trang trí với dây voan phía trên

Hình 20 - Bàn tiệc đãi khách trang trí  màu xanh ngọc với hoa tươi để bàn tông trắng tại Shop cưới hỏi
Hình 20 - Bàn tiệc đãi khách trang trí màu xanh ngọc với hoa tươi để bàn tông trắng

Hình 21 -  Backdrop phụ của sân khấu với phần mái kết hoa tươi đẹp mắt tại Shop cưới hỏi
Hình 21 - Backdrop phụ của sân khấu với phần mái kết hoa tươi đẹp mắt

Hình 22 - Quan cảnh sảnh tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Hình 22 - Quan cảnh sảnh tiệc cưới

  Xem thêm album khác